Tuotteet

Puu taipuu moneksi

Luja suomalainen mänty- ja kuusiraaka-aine takaavat tuotteidemme korkean laadun.

Joustava tuotantojärjestelmämme mahdollistaa laajan skaalan eri tuotekokoja ja -pituuksia, joista asiakas voi valita.

Kuusi- ja mäntytuotteemme ovat lujuusominaisuuksiensa ansiosta kestäviä ja kauniita käyttää taloissa ja monenlaisissa rakenteissa. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi kattorakenteisiin (max. 6 metriä), talojen kantaviksi palkeiksi, portaiden osiksi, lasten leikkipaikkarakenteisiin, erilaisiin piharakenteisiin, autokatoksiin, hirsimökkeihin, sorvatuiksi tuotteiksi, ovi- ja ikkunakarmeihin.

Liimapalkkien toimituskosteus on alle 15%, joten tuotteet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Höylätavaroiden toimituskosteus on 16 – 18 %.

LIIMAPALKIT

Palkit, pikkupalkit, liimalaudat ja pilarit

LIIMALEVYT

HÖYLÄTUOTTEET

Kuusi: Massiivipuupilarit ja palkit, Väliseinätolpat/Mabashira, Rimatuotteet/Taruki

Mänty: Terassilaudat

SAHATAVARA

Kuusi- ja mäntysahatavara erikoispituuksilla

Pienpuusta tuoreena tai kuivattuna

  • 1 ex log sahatut mänty- ja kuusiparrut
  • muut pienpuutavarat

Tuotevalvonta ja sertifikaatit

Sitoudumme korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja ympäristön suojelemiseen.

Anaika Wood Group Ltd Oy:n raaka-ainehankinta perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin. Yritys sitoutuu raaka-aineen hankinnassa, tuotannossa ja myynnissä PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems) puun alkuperäketjun hallinnan standardin mukaiseen toimintaan sekä FSC (Forest Stewardship Council) jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tuotteemme ovat tarkoin testattuja ja ajantasaisten standardien mukaisia. Oma laboratoriomme valvoo tuotantoa jatkuvasti ja varmistaa tuotteiden laadukkuuden. Jokaisen vuoron tuotannosta otetaan tietty määrä tuotteita tuotetestaukseen. Tuotevalvontaa tehdään Japanin JAS-standardin mukaisesti.

Laboratoriossa tuotteistamme testataan mm. mittatarkkuus, kosteus, lamellien murtolujuus, sormijatkoksen lujuus ja liimattujen tuotteiden formaldehydipäästöt. Liimasaumojen lujuus testataan delaminointitestillä ja leikkauslujuustestauksella.

PEFC = (Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems) PEFC- merkki kertoo, että puu on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä, tai että tuotteessa on käytetty puuraaka-ainetta, joka on peräisin kestävästi hoidetusta sertifioidusta metsästä.

JAS = Japanese Agricultural Standards (japanilaiset maatalouden standardit) Japanin valtion myöntämä standardi maatalousperäisille tuotteille, johon mm. sahatavara ja liimapalkki kuuluvat. Pakollinen kantaviin rakenteisiin tehtävillä liimapalkeilla. Japanin rakennusviranomaiset edellyttävät liimapalkkien olevan JAS -standardin mukaan sertifioituja.

FSC = Forest Stewardship Council on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille FSC-sertifikaatteja.